Immobilizery

Systemy zabezpieczające przed uruchomieniem pojazdu przez osoby niepowołane.
Szeroka gama urządzeń od najprostszych, autoryzowanych ukrytym przyciskiem, przez czytniki (klucze) dotykowe, transponderowe, do najbardziej zaawansowanych technicznie czytników bezdotykowych – bezobsługowe konta osobiste tzw. konta obecności.
Blokowanie rozruchu, zapłonu, paliwa w zależności od potrzeb i możliwości realizacji w konkretnym pojeździe.
Blokady mechaniczne na skrzynie biegów.