Systemy alarmowe

Systemy alarmowe stacjonarne

Projektowanie, montaż linii kablowych, elementów składowych (czujniki, szyfratory, sygnalizatory, centrala, systemy informacyjne(telefon stacjonarny GSM, podsłuch, podgląd kamery, rejestratory)).
Zdalne włączanie urządzeń np. światło.
Systemy bezprzewodowe.
Przeglądy systemów, konserwacja. Pogotowie alarmowe